Scroll to top

Propagácia nehnuteľností a ich príprava k predaju

Predaj / Prenájom

– obhliadka nehnuteľnosti a následné zaradenie do ponuky
– inzercia, ponuka nehnuteľnosti na internetových portáloch a v regionálnej tlači
– vypracovanie rezervačnej, kúpno-predajnej, prípadne nájomnej zmluvy
– pomoc pri vypracovaní znaleckého posudku
– vypracovanie návrhu na vklad do katastra
– komplexný právny servis a poradenstvo

Kúpa

– zaradenie do databázy záujemcov o kúpu
– vyhľadanie požadovanej nehnuteľnosti prostredníctvom inzercie
– vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy
– vypracovanie návrhu na vklad do katastra
– komplexný právny servis a poradenstvo (financovanie, poistenie, sťahovanie, služby dizajnéra, atď.)

Financovanie

Našim klientom pomôžeme s financovaním v ktorejkoľvek banke, či už priamo, alebo prostredníctvom vybraného finančného sprostredkovateľa.

Provízia

Províziu vždy účtujeme len na jednej strane klienta, to znamená že len kupujúcej alebo len predávajúcej strane a až pri podpise kúpno- predajnej zmluvy:
– kúpa-predaj – individuálnou dohodou
– prenájom/podnájom – výška mesačného prenájmu/podnájmu, prípadne individuálne (dlhodobé nájmy – x násobok).

Ostatné

Vyhotovenie znaleckých posudkov na nehnuteľnosti
Výber listu vlastníctva
Výber snímku z katastrálnej mapy
Geodetické práce
iné

Pre svojich zákazníkov ponúkame bezplatné uverejnenie na našej webovej stránke a na množstve celoslovenských realitných portáloch. Taktiež pravidelne inzerujeme v lokálnych, ako aj celoslovenských periodikách.

Okrem týchto Vám ponúkame aj množstvo doplnkových služieb, ako napríklad:

ocenenie Vašej nehnuteľnosti (pre súkromné účely – odhad ceny – bezplatne)  a pre úradné účely, ako napr. pre dedičské konanie, za odplatu (kontaktujte nás telefonicky alebo emailom pre bližšie informácie).